Fel

Rendeletek

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
A talajterhelési díjról
A parkolás szabályairól és parkolási díj megállapításáról
A közterületi térfigyelő rendszerről
Az önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottak lakásépítési, vásárlási- és felújítási célú támogatásáról
Első lakáshoz jutás helyi támogatásáról
a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások intézményi térítési díjainak megállapításárólntézményi térítési díjainak megállapításáról
Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről
A gyermekjóléti alapellátások keretébe tartozó gyermekek napközbeni ellátására és az ellátások keretében igénybe vett étkezésre megállapított intézményi térítési díjak mértékének és a gyermekjóléti alapellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak
A szociális földprogram működtetéséről
Szakmai kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről
Kisvárda város környezetvédelméről
A magántulajdonú épületekben keletkezett károk helyreállításával kapcsolatos helyi rendelet megalkotásáról
A helyi Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
A helyi iparűzési adóról
A piacokról és vásárokról
A közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás szabályairól, és a közszolgáltatási díj mértékéről
A helyi címer, zászló és pecsét alkotásáról, használatának rendjéről
 
 
Powered by Phoca Download
Címlap Önkormányzat Adattár Rendeletek

kisvarda logo 180x178

szechenyi 2020 info