Országzászló

2012. márc.
17.

orszagzaszlo

Országzászló (Turulmadaras emlékmű)

Sebestyén Sándor, 1996. (eredeti felállítás:1940)

A Városi Könyvtár épülete előtti parkban áll.
Kisvárdán 1940-ben emeltek országzászlót. Az akkori talapzatról 1945 körül leverték a kettős keresztet, és az országcímert, majd 1969-ben a talapzat megmaradt részét is eltávolították, az egykor Szent Lászlóról elnevezett térről. Helyébe Szovjet hősi emlékművet emeltek, mely 1991-ig állhatott ezen a helyen. Lebontása után szökőkutat terveztek a helyére, de az nem valósult meg, és 1996. augusztus 19-én felavatták ismét az országzászlót. Az eredeti talapzatot rendbe hozva, Sebestyén Sándor szobrász készített a tetejére egy bronz turulmadarat.