Teichmann Vilmos Általános Iskola

2012. márc.
19.
teichmann logo

TEICHMANN VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

4600 Kisvárda, Nap utca 26.
Tel./Fax: 45/415-243

E-mail: tvilmos@gmail.hu
Internet: www.teichmann-kisvarda.sulinet.hu

Igazgató: Czap Jolán
Igazgatóhelyettes: Bábás László

teichmann 16teichmann 17

teichmann 18teichmann 09

„Én szeretek a Teichmann Vilmos Általános Iskolába járni. Jó a hangulat, kedvesek a tanárok… Sokszor hallom, hogy vannak gyerekek, akik nem szívesen indulnak reggel a suliba. Talán nálunk kellene tanulniuk, akkor megváltozna a véleményük”

Egy teichmannos diák gondolatai.

Az iskolai oktató-nevelő munka alapelve:

„Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

(Szent-Györgyi Albert)

teichmann 05teichmann 06

Mit kínálunk az iskolában tanuló diákoknak?

- Széleskörű, korszerű, időtálló ismeretanyag megszerzése
- Szeretetteljes iskolai légkör
- Az alsó tagozaton egész napos (iskolaotthonos) oktatás
- A felső tagozaton szakrendszerű oktatás, délután igény szerint tanulószobai foglalkozás
- Interaktív tábla, tanulói laptop használata
- Kompetenciák fejlesztése, gyakorlatban alkalmazható ismeretek megszerzése
- Könyvtár és internethasználat
- Bel- és külföldi táborok (csereiskolai program keretében
- Kirándulások
- Sokszínű szabadidős program:

néptánc, moderntánc
angol és informatika szakkör 1. osztálytól
szaktárgyi korrepetálás, tehetséggondozás
úszásoktatás
kézműves szakkör
dráma- és bábszakkör
sportolási lehetőség (futball, kosárlabda, kézilabda, röplabda)
citera szakkör
DÖK rendezvények

- Gondtalan, boldog gyermekkor biztosítása.

teichmann 01teichmann 02

teichmann 03teichmann 04

Büszkék vagyunk arra, hogy:

- tanítványaink eredményesen szerepelnek városi, megyei, országos versenyeken,
- végzett tanulóink 65%-a érettségit adó középfokú oktatási intézménybe nyer felvételt, megállja helyét, majd diplomás fiatalként tevékenykedik, öregbítve ezzel Kisvárda hírnevét,
- a szülőkkel kialakított harmonikus kapcsolatra, a kötetlen, közösségformáló, diák - szülő - pedagógus részvételével szervezett programokra,
- a TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben” című pályázati program keretei között végzett munkánkra,
- A TIOP 1.1.1 pályázat által biztosított tanulói laptopok alkalmazásával tanulóink IKT-s (Infokommunikációs Technológia) fejlesztésére,
- az Európai Unió által finanszírozott határok nélküli partnerség megvalósulására. Az „Európai Csereiskola” program résztvevői a Kárpát-régió 4 országában 5, egyenként 1 hetes, ingyenes, nemzetközi táborban vehettek részt.
- a környezettudatos, egészséges életmódra nevelésre, amelynek az iskola falain túlmutató rendezvénye a Megyei Biológiai és Környezetismereti Verseny. A 18 év alatt egyre több intézmény vett részt a 3 fordulós általunk szervezett vetélkedőn.

teichmann 07teichmann 08

teichmann 10teichmann 11

Iskolánk rövid története:

A Teichmann Vilmos Általános Iskola 1945 óta működik, 1958-tól önálló intézményként Alapító Okirattal rendelkezik. A jelenlegi 8 tantermes (ebédlővel, tornateremmel, könyvtárral, szaktantermekkel, sportudvarral rendelkező) épületet 1979-ben építették. Akkor oktatási komplexumként (bölcsőde, óvoda, iskola, konyha) működött. A 3. Számú Általános Iskola 1995-ben vette fel a helyi kutató, tudós, növénynemesítő, Teichmann Vilmos nevét. A biológiát emelt óraszámban oktatjuk, már kisiskolás kortól nagy hangsúlyt fektetve a környezettudatos, egészséges életmódra. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve megfelelő sportolási lehetőségeket biztosítva igyekszik az intézmény megfelelő szellemi, testi fejlettségű generációt nevelni.

teichmann 12teichmann 13

teichmann 14teichmann 15