Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola

2012. márc.
19.

Szent György Görögkatolikus
Általános Iskola Kisvárda

 

A 2015-2016-os tanév jelmondata:

„Mi vagyunk az egyetlen biblia, melyet az emberiség még olvas.” XIV. sz.

 

Célunk a keresztény szellemiség erejével, családias hangulatú, gyermekközpontú neveléssel elérni, hogy gyermekeink képességei teljes mértékben kibontakozzanak, nemes emberi, erkölcsi értékek birtokába jussanak.

Az eltelt időszak pozitív visszajelzései azt igazolják, hogy nevelésünk jó úton halad. A tanulmányi munka mellett első osztálytól kiemelt figyelmet fordítunk tanulóink személyiségének sokoldalú fejlesztésére. Szabadidős programok keretében báboznak, tornáznak, barangolnak a számítástechnika világában, rajzolnak, kézműveskednek és színészkednek. Ezekkel tesszük hasznossá és hangulatossá a tanuláson kívüli időt. Ez alatt az idő alatt nemcsak lelkiekben megerősödve, hanem külső formában is megújulva várjuk iskolánkba a gyerekeket. Felújítottuk az alsó tagozatos osztálytermeket, a festésen kívül világításkorszerűsítést végeztünk, a tantermek faburkolatot és laminált padlót kaptak. Minden tanteremben digitális tábla, tanulói laptop segíti a színvonalas oktatást. A folyosói öltözőszekrények is megszépültek. Sikeres pályázatnak köszönhetően intézményünk tovább gazdagodik intézményünk főzőkonyha kialakításával és az ebédlőnk felújításával.

Kiemelt figyelmet fordítunk, és magasabb óraszámban tanítjuk a magyar nyelv és irodalom és a matematika tantárgyakat.

Első osztálytól angol nyelvi és informatikai ismeretek elsajátítását alapozzuk.

Csoportbontással segítjük az alapkészségek gyakorlását.

A 2015-2016-os tanévtől beindult iskolánkban a néptánc és a társastáncoktatás.

Örökös Ökoiskola cím birtokosaként feladatunk védeni a természetet, és a reáltantárgyak kiemelt oktatásával segíteni ezt a tevékenységet. Egyre több tanulónk mutat növekvő érdeklődést a reáltantárgyak iránt.

 

Valljuk, minden gyermek tehetséges valamiben.

Nevelőtestületünk valamennyi tagjának feladata, hogy felfedezze és kibontakoztassa ezeket a tehetségeket.

Várunk szeretettel!